ท่อลม

ท่อลม งานระบบระบายอากาศ ระบบท่อดักแอร์ (ท่อส่งลม) ทำหน้าที่ลำเลียงอากาศจากจุดหนึ่งไปยังจุดต่างๆ ภายในบ้านหรืออาคาร สำนักงาน โดยต้องคำนึงถึงขนาดและวิธีการติดตั้ง รวมทั้งลักษณะโครงสร้างของระบบท่อดักแอร์ เพื่อประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานด้วย

บริษัท อาร์ทอพ แอร์ชัพพลาย ออกแบบ ผลิต และติดตั้งท่อ Duct แอร์ ท่อลม ท่อส่งลม ท่อลมอ่อน ท่อลมร้อน ท่อลมเย็น ท่อลมแอร์ ท่อดักท์แอร์ ท่อลมสำเร็จรูป ท่อลมหุ้มฉนวน ท่อลมยืดหยุ่น ท่อลมอลูมิเนียมฟอยล์ ท่อลมเก็บเสียง ออกแบบท่อลม ระบบท่อลมท่อส่งลมเย็นในอาคาร แบบเหลี่ยม แบบกลม ราคาโรงงาน

ท่อลมแอร์หรือท่อดักท์แอร์ คืออะไร? ท่อดักท์ในงานปรับอากาศและระบายอากาศทำหน้าที่ส่งลมจากเครื่องส่งลม ไม่ว่าจะเป็นแฟนคอยล์, AHU หรือแม้แต่พัดลมระบายอากาศไปจ่ายยังส่วนต่างๆ ในอาคารหรือนอกอาคาร เช่น Supply Air Duct ก็ทำหน้าที่ส่งลมเย็นไปจ่ายยังพื้นที่ปรับอากาศ, Exhaust air duct ก็ทำหน้าที่ส่งอากาศเสียภายในตัวอาคารไปปล่อยทิ้งนอกอาคารเป็นต้น

บริการออกแบบและติดตั้ง งานระบบปรับอากาศรวมทั้งระบบระบายอากาศ รับติดตั้งท่อลม แอร์ดักท์ (Air Duct) ระบบส่งลมเย็น งานท่อดักส์โรงงาน งานท่อดักท์โครงการอาคาร ท่อดักท์ดูดกลิ่น ออกแบบท่อลมระบายอากาศ แอร์ดักท์ (Air Duct) เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์ แอร์โรงงาน อาคาร ห้าง ร้านอาหาร โรงแรม โครงการอาคาร ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ปัญหาที่พบในระบบท่อลม? ในห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร ห้องพักผ่อน หรือบริเวณที่มีพื้นที่กว้าง การกระจายลมเย็นมักจะกระจายไปได้ไม่ทั่วถึง จึงต้องอาศัยระบบท่อลมในการช่วยกระจายลมให้ทั่วถึง โครงสร้างของท่อลมประกอบจากแผ่นสังกะสีพับขึ้นเป็นรูปท่อ ซึ่งมักจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วหุ้มทับภายนอกด้วยฉนวนใยแก้ว ที่มีอลูมิเนียมฟอยล์เป็นเปลือกนอกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนใยแก้วหลุดลุ่ย ความหนาของแผ่นสังกะสี และลักษณะการพับขึ้นรูปของท่อลมจะมีมาตรฐานกำหนดให้เหมาะสมกับขนาดของท่อ ท่อลมจะต่อกับเครื่อง ปรับอากาศ, FCU หรือ AHU ลักษณะการเดินท่อลมโดยทั่วไปก็มักจะเดินอยู่ภายในฝ้าเพดานเครื่องปรับอากาศ , FCU หรือ AHU ที่จะใช้ระบบท่อลม จะต้องเป็นเครื่องที่มีความดันลมมากพอเนื่องจากการส่งลมผ่านท่อลม จะต้องใช้ความดันลมที่สูงกว่าการเป่าลมเย็นโดยตรง ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศจะต้องตรวจสอบเรื่องความดันลมที่พอเหมาะ รวมทั้งเรื่องความดังของเสียงพัดลมว่าจะต้องไม่ดังเป็นที่รบกวนด้วย ความยาวของท่อลมในเกณฑ์ประมาณ 40-50 เมตร จัดว่าเป็นระยะที่ยาวมากแล้ว โดยทั่วไปมักจะอยู่ในเกณฑ์นี้

การออกแบบระบบท่อส่งลมต้องคำนึงถึงปัจจัยหลัก 2 ประการ คือความดันอากาศ (Pressure) และความเร็วอากาศในท่อลม (Air Velocity) ความดันอากาศมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างชนิดและความแข็งแรงของท่อส่งลม การรั่วไหลของอากาศและการบิดตัว ในขณะที่ความเร็วลมจะส่งผลกระทบต่อระดับความดังของเสียงในท่อลม การสั่นสะเทือนและความเสียดทาน (friction loss) ของอากาศในท่อส่งลม

 

รับออกแบบ และติดตั้งงานระบบท่อส่งลมเย็น หัวจ่ายแอร์ เครื่องปรับอากาศ ปล่องควัน ท่อระบายอากาศ และรับจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งติดตั้ง รวมทั้งยังเป็นโรงงานผลิตหน้ากากอลูมิเนียม และฟิลเตอร์ชนิดต่าง ๆ อีกหลายรูปแบบ

ผลงานการติดตั้งในสำนักงาน ตลอดจนโครงการต่างๆของเรา บางส่วน

   

      

      

     

 

การเตรียมชิ้นงานเพื่อประกอบ


 
ผลงานการติดตั้งในสำนักงาน ตลอดจนโครงการต่างๆของเรา บางส่วน

 

Visitors: 88,784